Pedagoger

Tiina Lindberg, verksamhetsledare samt undervisar i barndans, dansmix och modern jazz.


Jag började dansa som 6-åring och är utbildad på Kulturamas danslinje och Stockholms musikpedagogiska institut. Jag har undervisat dans i många år, bland annat på Kulturama, Scenskolan Fejm och Kulturskolan.


På mina lektioner får du utforska ditt konstnärliga uttryck och utveckla din dansteknik. Snabba fötter, stora hopp och improvisation ligger mig varmt om hjärtat. Vi utgår ifrån ett demokratiskt förhållningssätt till skapande där du får vara med i den kreativa processen.

Ellen Säbom, undervisar i barndans och dansmix.


Jag mötte dansen för första gången som 10-åring och har sedan dess genomfört flera utbildningar inom dans och pedagogik, bland annat på Dans och Cirkushögskolans danspedagogutbildning. 


På mina lektioner får du möjlighet att utforska vem du är i dansen. Vi utgår från dansglädje för att genom den utveckla dina tekniska och gestaltande förmågor. Vi jobbar med att våga och att ha roligt och du kommer både att få utforska ditt eget rörelsemönster och att få bredda det.

Elsa Blom, undervisar i barndans, dansmix och modern jazz.


Jag är utbildad danspedagog på dans- och cirkushögskolan. Jag har undervisat i flera år, både i Sverige och i olika projekt utomlands.


På mina lektioner får man svettas, utforska sin kropps kapacitet till rörelse, skratta och uppleva dansglädje! Det viktigaste är aldrig hur en rörelse ser ut - utan att få uppleva den i kroppen.


Några av mina favoritsaker att göra på en danslektion är att dansa nära golvet, hoppa stora hopp och improvisera. 

Varmt välkomna att dansa med mig!

Lisa Holström, undervisar i barndans och dansmix.


Jag började dansa som 12-åring i Uppsala och har dansat sedan dess. 2018 tog jag min examen i danspedagogik från Dans- och Cirkushögskolan med inriktning jazzdans och har sedan undervisat på flertalet dansskolor, för många olika nivåer och åldrar! 


Mina danslektioner genomsyras av rytm och musikalitet som ligger mig varmt om hjärtat, liksom att dansa stort och med kraft. Dansteknik, koreografi, eget skapande och utforskande improvisation blandas i ett fartfyllt upplägg som varvas med samarbetsövningar. Det viktigaste är att alla ska trivas och ha kul!

Lova Lundin, undervisar i teater.


Jag har läst till dramapedagog på Västerbergs folkhögskola. I vår skriver jag magisteruppsats i drama på Stockholms Universitet. Tidigare har jag jobbat på Malmö Stadsteater och Drömmarnas hus i olika konstnärliga projekt, både i skola och på fritiden. 

  

På mina pass kommer vi att arbeta med kreativt skapande genom drama och teater. Med de yngre barnen testar vi att, på olika sätt, hitta på berättelser och uttrycka oss genom gestaltning. De äldre kommer att utmanas i rolltagande utifrån både improviserat material och skrivna texter. För mig är det viktigt att det känns roligt och meningsfullt.


Matilda Persson, undervisar i teater.


Jag började spela teater när jag var 10 år gammal, är utbildad på 2långs teaterskola i Göteborg och läser just nu till teaterpedagog på Stockholms Universitet.


För mig har teater ingen förutbestämd ram. På mina lektioner utgår vi ifrån gruppens kroppar och sinnen för att prova oss fram, och skapa konst tillsammans. Vi kommer både arbeta improviserat och utifrån skrivet material i ett rum där vi sätter glädjen och tryggheten i centrum - så att vi förhoppningsvis vågar utmana oss själva!

My Gren, undervisar i barndans och dansmix.


Jag är utbildad jazzdanspedagog från Dans- och Cirkushögskolan och har fortsatt att utforska jazzen genom att resa till platser i USA där den utvecklats och lärt mig jazzstilar från olika delar av historien, såsom autentisk jazz, broadway jazz, LUIGI jazz technique och modern jazz.


På mina lektioner blir det en stor dos gestaltning, med fokus på att uppleva dansen både med våra sinnen och genom att resa in i fantasin. Jag älskar show, rytm och de spännande vinklar vi kan skapa med våra kroppar. Det blir en blandning av koreograferat material, olika tekniker, eget skapande, samskapande och utforskande av vad dans är och kan vara. Vad inspirerar dig? 

Linn Ramström, undervisar i radioteater.


Jag är skådespelare i grunden och har spelat teater sedan jag var barn. Jag är utbildad på skådespelarlinjen på Calle Flygare Teaterskola och har min pedagogiska examen i Estetiska ämnens didaktik från Stockholms Universitet. Jag har många års erfarenhet som både regissör och teaterpedagog. 


Jag brinner för att göra teater nyskapande och roligt, samtidigt som deltagarna alltid får uttrycka sin konstnärlighet och vad de brinner för. På mina lektioner arbetar vi målinriktat, samtidigt som vi har kul!