Ledare

Tiina Lindberg, verksamhetsledare samt undervisar i barndans, dansmix och modern jazz.


Jag började dansa som 6-åring och är utbildad på Kulturamas danslinje och Stockholms musikpedagogiska institut. Jag har undervisat dans i många år, bland annat på Kulturama, Scenskolan Fejm och Kulturskolan.


På mina lektioner får du utforska ditt konstnärliga uttryck och utveckla din dansteknik. Snabba fötter, stora hopp och improvisation ligger mig varmt om hjärtat. Vi utgår ifrån ett demokratiskt förhållningssätt till skapande där du får vara med i den kreativa processen.

Ellen Säbom, administratör samt undervisar i barndans, dansmix och modern jazz.


Jag mötte dansen för första gången som 10-åring och har sedan dess genomgått flera utbildningar inom dans och pedagogik, bland annat på Dans och Cirkushögskolans danspedagogutbildning. 


Jag intresserar mig för vem du är som dansare och det kommer du att få möjlighet att utforska på mina klasser. Vi utgår från din glädje för dansen för att genom den utveckla dina tekniska och gestaltande förmågor. Vi jobbar med att våga och att ha roligt och du kommer både att få utforska ditt eget rörelsemönster och att få bredda det.

Elsa Blom, undervisar i barndans, dansmix och modern jazz.


Jag är utbildad danspedagog på dans- och cirkushögskolan. Jag har undervisat i flera år, både i Sverige och i olika projekt utomlands.


På mina lektioner får man svettas, utforska sin kropps kapacitet till rörelse, skratta och uppleva dansglädje! Det viktigaste är aldrig hur en rörelse ser ut - utan att få uppleva den i kroppen.

Några av mina favoritsaker att göra på en danslektion är att dansa nära golvet, hoppa stora hopp och improvisera. 

Varmt välkomna att dansa med mig!

Linn Ramström, undervisar i teater.


Jag började spela teater när jag var 13 år. Jag är utbildad vid Calle Flygare teaterskola och har jobbat som teaterlärare i 2 år på Kulturama i och med pedagogik i nästan 10 år.


På mina lektioner kommer vi inte bara spela teater - vi kommer skapa teater från grunden. Vi kommer testa vad teater är och vart gränserna går. På lektionerna kommer vi blanda improvisation med given text och även jobba mycket med fysisk teater. Vi utgår alltid från gruppen när vi jobbar.

Sherin Dengin, undervisar i barndans och dansmix.


Jag mötte dansen för första gången som 6-åring men började aktivt dansa som 13-åring. Jag har sedan dess utbildat mig på Kulturamas danslinje och undervisat inom barndans.


På mina lektioner jobbar vi med glädjen till dansen som utgångspunkt. Därifrån skapar vi tillsammans en trygg plats för alla att utveckla sitt eget rörelsemönster och sin egen kreativitet genom dansteknik, improvisation och lek. Välkommen!

Matilda Persson, undervisar i teater.


Jag började spela teater när jag var 10 år gammal, är utbildad på 2långs teaterskola i Göteborg och läser just nu till teaterpedagog på Stockholms Universitet.


För mig har teater ingen förutbestämd ram. På mina lektioner utgår vi ifrån gruppens kroppar och sinnen för att prova oss fram, och skapa konst tillsammans. Vi kommer både arbeta improviserat och utifrån skrivet material i ett rum där vi sätter glädjen och tryggheten i centrum - så att vi förhoppningsvis vågar utmana oss själva!

Fanny Winblad, undervisar i barndans.


Jag är utbildad inom framförallt modern/nutida dans på Stockholms Estetiska Gymnasium och på Kävesta Folkhögskola. Jag har undervisat barn och unga i flera år. 


På mina lektioner vill jag erbjuda en spännande, kreativ och härlig ingång till dansen. För mig handlar dans om att få utforska, uppleva och upptäcka rörelse. Med dansglädje som utgångspunkt möter vi dansen tillsammans - skapar, improviserar, testar olika rörelsematerial och utforskar kroppens, rörelsens och dansens begränsningar och oändligheter. Framförallt har vi roligt tillsammans. Varmt välkomna!

Copyright © All Rights Reserved