FORTBILDNING

FORTBILDNING & WORKSHOPS 

DANS I FÖRSKOLAN


Denna fortbildning riktar sig till dig som jobbar i förskola eller arbetar med barn i andra sammanhang. Här får du inspiration och konkreta verktyg för att kunna jobba med dans som metod och som konstform. Fortbildningen ges både som öppen workshop 2-3 gånger / år och som bokningsbar för arbetslag och andra större grupper.


Innehåll

Grundläggande dansövningar och rörelselekar för barn med utgångspunkt i improvisation och fri dans. Vi utforskar olika sätt att variera övningarna utifrån olika teman och situationer, och med anpassning till barnens ålder.


Upplägg

3 timmar, fördelat på två pass inkl paus.

Första passet innehåller information, inspiration och genomgång av olika danslekar, rytmikövningar, koreograferat material och rörelseramsor.

Andra passet är ett utforskande tillsammans i grupp där vi utvecklar nya övningar utifrån det material vi jobbat med under workshopen.

Efter utbildningen får ni ett kompendium med beskrivningar av materialet och musikhänvisningar.


Vill ni boka en egen fortbildning för ett arbetslag eller större grupp (minst 8 personer), hos oss eller i era egna lokaler, maila oss på vivadans@live.se så hittar vi datum och upplägg som passar er.