SKOLA OCH FÖRSKOLA

FANTASI, RÖRELSE & IDENTITET  

Skapande dans med utgångspunkt i barnkonventionen, för barn över 2 år.


Genom dans och rörelse ger vi barnen möjlighet att utforska sin kropp och kroppens gränser och samtidigt att utöva sin rätt att få vara, tänka, tycka och uttrycka sig. När vi leker och upptäcker i samspel med andra får vi också övning i att förhålla oss till våra egna och andras lika rättigheter. Vi provar att ta plats och att ge plats, att bli sedd och att se andra.

Vi erbjuder en workshop i skapande dans med utgångspunkt i barnkonventionen. Vi är utbildade danspedagoger med kompetens och erfarenhet av att arbeta skapande och pedagogiskt med barn. Vi använder oss av åldersanpassad musik, bilder och redskap för att främja fantasi och rörelseglädje med utgångspunkt i barnens egen kreativitet. Workshopen innehåller moment för att introducera barnkonventionen, övningar i dansimprovisation, samarbetsövningar och danslekar.


Utöver en ökad kroppslig förståelse får barnen kunskap om sina rättigheter på ett fysiskt, utforskande och lekfullt sätt som är lätt för barnen att ta till sig.PRAKTISK INFORMATION

Vi kommer till er och har workshops i era lokaler.

Vi behöver ett rum eller sal med plats för rörelse, och möjlighet att spela musik, och vi behöver tillgång till lokalen ca 15 min innan start för att förbereda. Minst en pedagog från er verksamhet deltar aktivt under hela workshopen.Kostnad: 1000 kr / workshop ex moms.

Max 15 barn / grupp.

En workshop är 45 minuter.

Workshopen passar för barn 2-5 år.

Kontakta oss för mer information eller offert.

vivadans@live.se 0701303883

Copyright © All Rights Reserved