COVID-19

COVID-19


Vi följer utvecklingen kring smittspridningen av covid-19 och anpassar verksamheten efter rådande restriktioner. Ändringar kan komma att ske med kort varsel om myndigheternas restriktioner förändras. Vi meddelar alla eventuella ändringar som påvekar din kurs via mail.Vad vi gör


  • Håller oss uppdaterade på rådande restriktioner och anpassar verksamheten och undervisningen därefter.


  • Stannar hemma vid sjukdomssymptom. Om en pedagog är sjuk sätts om möjligt vikarie in, annars ställs lektionen in och terminen förlängs. Ändringar meddelas via sms och/ eller mail.


  • Planerar undervisningen så att avstånd till varandra kan hållas i största möjliga mån.


  • Tar bort övningar med fysisk kontakt eller delade redskap.
Vad du som elev behöver göra


  • Stanna hemma om du har några sjukdomssymptom och två symptomfria dagar efter.


  • Tvätta händerna noga innan och efter lektionen.


  • Ha med en egen vattenflaska, dela inte flaska med någon annan och drick inte direkt ur kranen.


  • Försök att hålla avstånd till andra under lektionen och när du väntar utanför. Kom gärna ombytt och i god tid för att undvika trängsel i foajéer och på toaletter. Du som lämnar äldre barn kan med fördel ta en promenad under tiden som ditt barn har lektion för att undvika trängsel, hör med din pedagog om du är osäker på om du kan lämna ditt barn.