COVID-19

COVID-19


Vi följer utvecklingen kring smittspridningen av covid-19 och anpassar verksamheten efter rådande restriktioner. Ändringar kan komma att ske med kort varsel om myndigheternas restriktioner förändras. Vi meddelar alla eventuella ändringar som påvekar din kurs via mail.


Under höstterminen 2020 bedriver vi kursverksamhet med lektioner inomhus och planerar undervisningen för att undvika smittspridning. 


Rådande restriktioner begränsar folksamlingar till max 50 personer. Vi tittar därför över lösningar för terminsavslutning på våra kurser. Vad vi gör


  • Håller oss uppdaterade på rådande restriktioner


  • Stannar hemma vid sjukdomssymptom. Om en pedagog är sjuk sätts om möjligt vikarie in, annars ställs lektionen in och terminen förlängs. Ändringar meddelas via sms


  • Planerar undervisningen så att avstånd till varandra kan hållas i största möjliga mån


  • Tar bort övningar med fysisk kontakt eller delade redskap
Vad du som elev behöver göra


  • Stanna hemma om du har några sjukdomssymptom och två symptomfria dagar efter


  • Tvätta händerna noga innan och efter lektionen


  • Ha med en egen vattenflaska, dela inte flaska med någon annan och drick inte direkt ur kranen


  • Försök att hålla avstånd till andra under lektionen och när du väntar utanför. Kom gärna ombytt och i god tid för att undvika trängsel i foajéer och på toaletter


-

Copyright © All Rights Reserved